ก่อนจากไป

หลังจากทุ่มเวลา และชีวิต ให้กับการเผยแพร่หนังสือเป็นเวลานานกว่า 40 ปี ลุงสุข สูงสว่าง ก็ล้มป่วยลง ด้วยอาการเส้นโลหิตในสมองแตก ซึ่งได้รับการรักษาพยาบาลเป็นอย่างดี มีการผ่าตัดสมองถึงสองครั้งในระยะห่างกันสามปี หลังอาการดีขึ้น ลุงสุข ก็ได้กลับมาทำงานต่อ แต่มักมีอาการลมชัก เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ลุงสุขมีความมุ่นมั่น จะสร้างศูนย์หนังสือใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ที่ซีคอนสแควร์ การสร้างหมู่บ้านนักเขียนนานาชาติ ที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งการสร้างเมืองหนังสือ ที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้เพื่อลบล้าง การบันทึกของ พจนานุกรม ของ สำนักพิมพ์ LONGMAN ที่ระบุว่า กรุงเทพฯ คือนครแห่งโสเเภณี

ลุงสุข ล้มป่วยอีกครั้ง เนื่องจากความเครียด เมื่อเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ เมื่อ พ.ศ. 2540 ในครั้งนี้ลุงสุขได้กลายเป็น ผู้ป่วยอัมพาต จนสิ้นชีวิต เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2550 ด้วยอายุ 75 ปี