บันทึกนายสมบูรณ์

1)เปิดฉาก

2)โอกาสทอง

3)จุดสูงสุด

4)เค้าลางของปัญหา

5)เข้าสู่ภาวะวิกฤต

6)การแก้ปัญหา

7)บทสรุป--ถึง-ปัจจุบัน