หนังสือวิศวะต่างประเทศขายถูก

Table hiorizontal alignment

รายการที่ ชื่อเรื่อง คนเขียน สำนักพิมพ์ ราคา
1001 100 ELECTRONICS PROJECTS BRIGHT'S BRIGHT 85
1002 A TEXTBOOK OF ELECTRICAL TECHNOLOGY THERAJA S CHAND 518
1003 ADVANCED THEORY OF VIBRATION RAO WILEY 449
1004 AIRCRAFT STRUCTURES FOR ENGINEERING MEGSON EDWARD ARNOLD 700
1005 AN INTRODUCTION RAO WILEY 99
1006 ANSWERS MCGRAW-HILL
1007 ANTENNA ENGINEERING BANDHOPADHYAY KHANNA 163
1008 APPLIED FLUID MECHANICS PAPANASTASION PRENTICE HALL 255
1009 APPLIED SPEECH SYRDAL CRC 599
1010 AUTOMATICS CONTROL SYSTEMS KUO PRENTICE HALL 449
1011 BASIC CONCEPTS OF SOIL SCIENCE KOLAY WILEY EASTERN 170
1012 BASIC ELECTRONICS - EDWARD 250
1013 BASIC ELECTRONICS JONES CAMBRIDGE 330
1014 BASIC SEMI-CONDUCTOR MITHAL KHANNA 100
1015 CIVIL ENGINEERING HANDBOOK VOL. 1 VAZIRANI KHANNA 465
1016 CIVIL ENGINEERING HANDBOOK VOL.2 VAZIRANI KHANNA 279
1017 COLD CLIMATE HYDROMETROROLOGY UPADHYAY NEW AGE 96
1018 COMPUTER SIMULATION AND DESIGN DHAR KHANNA 150
1019 COMPUTER SIMULATION OF RAGHURAM WILEY 59
1020 CONCRETE TECHNOLOGY VAZIRANI KHANNA 68
1021 CONSTRUCTION DRAWING - LONDON 124
1022 CONSTRUCTION EQUIPMENT SHARMA KHANNA 389
1023 CONTROL SYSTEMS PALM WILEY 397
1024 DESIGN OF FLUID THERMAL SYSTEMS JANNA PWS-KENT 263
1025 DESIGNING ELECTRONIC HARDWARE LOVEDAY LONGMAN 459
1026 DEVELOPING SUCCESSFUL ALLEN PITMAN 299
1027 DIGITAL AVIONICS SYSTEMS SPITZER MCGRAW-HILL 232
1028 DIGITAL DESIGN MORRIS PRENTICE HALL 285
1029 DIGITAL ELECTRONIC MORRIS EDWARD 325
1030 DIGITAL ELECTRONICS A MODERN UFFENBECK PRENTICE HALL 269
1031 DIGITAL PROCESSING OF RANDOM BOAZPORAT PRENTICE HALL 285
1032 DUBBEL HANDBOOK OF MECHANICAL BEITZ SPRINGER 975
1033 EFFECTIVE TECHNICAL COMMUNICATION EISENBERG MCGRAWHILL 182
1034 ELECTRICAL AND ELECTRONICS RAGHLNEER WILEY 220
1035 ELECTRICAL ELECTRONICS ROBERTSON EDWARD 325
1036 ELECTRICAL ENGINEERING - SSMB 161
1037 ELECTRICAL ENGINEERING GUPTA KATARIA 275
1038 ELECTRICAL ENGINEERING JONEJA KATARIA 121
1039 ELECTRICAL ENGINEERING RAINA SSMB 232
1040 ELECTRICAL ENGINEERING 1000 MEHTA SSMB 83
1041 ELECTRONIC MOVIE MAKING WARD WADSWARTH 222
1042 ELECTRONIC SPREADSHEET SMITH SOUTH 192
1043 ELECTRONIC SPREADSHEET SMITH SOUTH 169
1044 ELECTRONIC TRADING A PRACTICAL GARDNER BH 125
1045 ELECTRONICS MEHTA SSMB 251
1046 ELECTRONICS PURI SSMB 232
1047 ELECTRONICS 1000 QUESTIONS MITTAL SSMB 83
1048 ELECTRONICS 1000 QUESTIONS MITTAL SSMB 83
1049 ELECTRONICS AND NUCLEAR UNITS UBS 68
1050 ELECTRONICS DEVICES AND CIRCUITS BOGART MERRILL 269
1051 ELEMENTS OF DIGITAL SARKAR KHANNA 204
1052 ELESTRICITY DESAI WILEY 77
1053 ENGINEERING
1054 ENGINEERING BASICS THYAGARAJAN WILEY 220
1055 ENGINEERING DRAWING GILL KATARIA 275
1056 ENGINEERING MECHANICS ; DYNAMICS MERIAM WILEY 875
1057 ENGINEERING MECHANICS ; DYNAMICS MERIAM WILEY 875
1058 ENGINEERING MECHANICS ; STATICS 3/E MCGILL PWS-KENT 300
1059 ENGINERING ELECTROMAGNETICS - MCGRAW-HILL 630
1060 ESSENTIALS OF CONTROL SCHWARZENBACH LONGMAN 386
1061 EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS SINGH KHANNA 219
1062 EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS VAZIRANI KHANNA 138
1063 FENAROLI'S HANDBOOK OF FLAVOR BURDOCK CRC 2219
1064 FIRING ON ALL CYLINDERS CLEMMER IRWIN 315
1065 FLUID MECHANICS DOUGLAS ELBS 115
1066 FLUID THERMAL SYSTEMS JANNA PWS-KENT 263
1067 FOUNDATIONS FOR MICROWAVE COLLIN MCGRAWHILL 595
1068 FUNDAMENTALS OF CLASSICAL THERMODY- WYLEN WILEY 673
1069 FUNDAMENTALS OF HEAT DEWITT WILEY 883
1070 FUNDAMENTALS OF MICROELECTRONICS LEE MCGRAW-HILL 347
1071 FUNDAMENTALS OF MICROELECTRONICS LEE MCGRAW-HILL 347
1072 FUNDAMENTALS OF OPTOELECTRONICS POLLOCK IRWIN 600
1073 GENERATION DISTRIBUTION AND WADHWA WILEY 160
1074 GENERATION DISTRIBUTION AND WADHWA WILEY 160
1075 GEOGRAPHY ECONOMIC DEKA 19
1076 GEOGRAPHY PHYSICAL AND HUMAN DEKA NEW AGE 18
1077 GEOSYNTHETICS WORLD MANDAL WILEY EASTERN 279
1078 GROB BASIC ELECTRONICS GLENCOE MCGRAW-HILL 105
1079 HANDBOOK OF DIGITAL SYSTEM LIN CRC 895
1080 HANDBOOK OF DIGITAL SYSTEM LIN CRC 895
1081 HANDBOOK OF ELECTRONICS PURI SSMB 144
1082 HANDBOOK OF LASER SCIENCE WEBER CRC 1755
1083 HEAT TRANSFER HOLMAN MCGRAW-HILL 608
1084 HEAT TRANSFER MILLS IRWIN 624
1085 HEAVY CONSTRUCTION VAZIRANI KHANNA 68
1086 IGNEOUS PETROLOGY MCBIRNEY JONES AND BARTLETT 216
1087 INDUSTRIAL LOCATION WALKER WILEY 239
1088 INTERACTIVE ENGINEERING RODRIGUEZ MCGRAW-HILL 182
1089 INTERNAL COMBUSTION ENGINE SEN KHANNA 215
1090 INTERNATIONAL AMATEUR - IARU 199
1091 INTRODUCTION OF INFORMATION TECHNOLOG ABROL WILEY EASTERN 109
1092 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY FLEISCHER PWS-KENT 631
1093 INTRODUCTION TO FLUID MECHANICS VERSION WILEY 850
1094 INTRODUCTION TO HEAT TRANSFER DEWITT WILEY 955
1095 INTRODUCTION TO MODERN IRON MAKING TUPKARY KHANNA 68
1096 INTRODUCTION TO VLSI DESIGN FABRICIUS MCGRAWHILL 159
1097 INTRODUCTORY ELECTRONIC PAYNTER PRENTICE HALL 329
1098 ISING THE BODY ELECTRONIC MOODY CORONET BOOKS 24
1099 ISO 9000 ALMANAC - IRWIN 1250
1100 LINEAR SYSTEMS THEORY BAHILL CRC 600
1101 MANAGEMENT MACIARIELLO PRENTICE HALL 254
1102 MATERIALS HANDLING EQUIPMENT CHOWDHRY KHANNA 125
1103 MAXIMUM-ENTROPY MODELS IN SCIENCE KAPUR WILEY EASTERN 175
1104 MECHANICAL MEASURMENTS MARAN ADDISON 539
1105 MICROELECTRONIC DITCH EDWARD 313
1106 MODERN POWER SYSTEM WANG MCGRAWHILL 479
1107 MOTION AND TIME STUDY FABRCKY PRENTICE HALL 329
1108 NAMICS 4/E
1109 NATIONAL ELECTRICAL CODE 1996 - NFPA 2738
1110 NONLINEAR PROCESS CONTROL CHIDAMBARAM WILEY 500
1111 NOW YOU'RE TALKING - AMERICAN RADIO 439
1112 NUMERICAL CONTROL OF MACHINE KOREN KHANNA 125
1113 OCEANOLOGY OF CHINA SEAS - KLUWER 1175
1114 OPERATIONAL RESEARCH SHAH WILEY 249
1115 OPERATIONS MANAGEMENT RENDER ALLYN 269
1116 OPTIMAL PREDICTIVE AND ADAPTIVE CONTROL MOSCA PRENTICE HALL 265
1117 PATTERNING OF MATERIAL LAYERS IN SUMMICR TANDON WILEY EASTERN 255
1118 PRINCIPLES OF DIGITAL COMMUNICATION J.DAS WIELY EASTERN 187
1119 PRINCIPLES OF ELECTRONICS HENCH WILEY 316
1120 PRINCIPLES OF ELECTRONICS NARAYANA WILEY 150
1121 PRINCIPLES OF SOIL DYNAMICS DAS PWS-KENT 690
1122 PROCESS CONTROL INSTRUMENTATION JOHNSON PRENTICE HALL 389
1123 PRODUCT PLANNING AND MANAGEMENT MOORE MCGRAWHILL 392
1124 PRODUCTION AND OPERATIONS ADAM PRENTICE HALL 299
1125 PRODUCTION AND OPERATIONS ADAM PRENTICE HALL 299
1126 PRODUCTION PLANNING CONTROL AND INDUS JAIN KHANNA 501
1127 QUALITY IS JUST THE BEGINNING LEVIT MCGRAWHILL 450
1128 QUALITY SYSTEMS DALELA STANDARD 408
1129 ROCK ENGINEERING APPLICATION FRANKLIN MCGRAW-HILL 579
1130 ROTOR DYNAMICS RAO WILEY 359
1131 RURAL INDUSTRIALISATION TAORI VIKAS 299
1132 SELECTED TOPICS IN MINERAL GHOSH WIELY EASTERN 449
1133 SELF-TEST IN ELECTRICAL MEHTA SSMB 126
1134 SOIL EROSION AND CONSERVATION TRIPATHI WILEY EASTERN 109
1135 SOIL MECHANICS 6/E CRAIG CHAPMAN & HALL 900
1136 SOILS AND THE ENVIRONMENT WILD CAMBRIDGE 301
1137 SOLAR POWER ENGINEERING MAGAL MCGRAW-HILL 509
1138 SOLID-STATE DEVICES AND CIRCUITS BALI WILEY 270
1139 SOLVING PROBLEMS IN FLUID DOUGLAS ELBS 140
1140 STANDARD BOILER OPERATORS ELONKA TATA 256
1141 STANDARD BOILER ROOM QUESTIONS & ELONKA TATA 263
1142 STANDARD REFRIGERATION - TATA MCGRAW 263
1143 SYNCHRO SERIVICE KNOD IRWIN 449
1144 SYNTHEISIS AND POLYMERIZATION OF METAL POMOGAILO CRC 1619
1145 SYSTEM DYNAMICS SUSHIL WILEY EASTERN 239
1146 SYSTEM DYNAMICS FOR MANAGEMENT SUSHIL WILEY EASTERN 239
1147 SYSTEM ENGINEERING PLANNING GRADY CRC 1439
1148 SYSTEM MODELING AND CONTROL SCHWARZENBACH EDWARD ARNOLD 450
1149 TAGUCHI METHODS - ASI 699
1150 TECHNOLOGY ABSORPTION IN INDIAN DESAI WILEY EASTERN 125
1151 THE ART OF ELECTRONICS HOROWITZ CAMBRIDGE 605
1152 THE ART OF ELECTRONICS 2/E HOROWITZ CAMBRIDGE 605
1153 THE GREAT DEEP HAMILTON RANDOM HOUSE 75
1154 THE STRUCTURING OF LABOUR MARKETS VILLA OXFORD 239
1155 THE STRUCTURING OF LABOUR PARKETS VILLA OXFORD 239
1156 THEORY AND PROBLEMS OF RAO WILEY 280
1157 THEORY OF MACHINES UNITS EPH 275
1158 THERMAL POWER CYCLES COLE EDWARD 448
1159 THERMAL SCIENCE SCIENCE VIKAS 95
1160 THERMODYNAMICS 5/E SONNTAG WILEY 816
1161 TOWERS INTERNATIONAL - TP 573
1162 TURBOMACHINE LINSTEADY RAO WILEY 300
1163 TURBOMACHINE LINSTEADY RAO WILEY 300
1164 TWO-TONE IMAGE PROCESSING AND CHALDHURI WILEY 349
1165 VECTOR MECHANICS ; STATICS BEER MCGRAW-HILL 411
1166 VIBRATION ANALYSIS AND FOUNDATION RAO WHEELER 469
1167 VIDEO ENGINEERING INGLIS MCGRAW-HILL 434
1168 WELDER 1000 DEV SSMB 79
mail ถึงเมืองหนังสือ

กลับไปหน้าแรก