พงศาวดาร จีนที่แปลเป็นโดยศึกษาาภัณฑ์ สอบถามข้อมูลการสั่งซื้อ

Table hiorizontal alignment
รายการที่ ชื่อหนังสือ ที่เก็บ
1 ไคเภ็ก
2 ห้องสิ้น 3 เล่ม กล่อง 3 --มีเศษเล่ม 2-3ในกล่อง 1อย่างละ 2 เล่ม
2.1 ห้องสินชุดปกขาวสองเล่มเคล็ดไทยจำหน่าย440หน้า 300
3* มีเพียง 11 ตอนเลียดก๊ก มี 2-3-4-6-7-8-9-10-11-12
4 ไซ่ฮั่นฉบับหอสมุดแห่งชาติ (พิมพ์ครั้งแรก) 2508 หน้า 544 หน้า แจกในงานศพ พระยาอภัยสงคราม (จอน เชติดิลก) ปัจจุบันราคา 700 บาท
4.1 ไซ่ฮั้น 3 เล่มจบ กล่อง 3 มีเศษ 2-3 อยู่ในกล่อง 1อย่างละ1
5 ไต้ฮั้น 1 เล่มจบ กล่อง3
6 ตั้งฮั่น 2 เล่มจบ 1กล่อง 1
7 สามก๊ก
8 ไซจิ้น 4 เล่มจบ;(มีสามชุด) กล่อง 3และ2-2ชุด
9 ตั้งจิ้น 5 เล่มจบ กล่อง3
10 น่ำซ้อง4 เล่มจบ กล่อง 2
11 ส้วยถัง 2 เล่มกล่อง 2
11.1* ส้วยถังชุดปกขาวเคล็ดไทยจำหน่าย 242หน้า 150
12 ซุยถัง
13 เสาปัก เล่มเดียวจบ 200ปกแข็ง 300
14 ซิยิ่นกุ้ย เล่มเดียวจบ 200
15 ซิเตงซัน
16* มีเพียง1-8ไซอิ๋ว มี2-3-4-6-7-8-9-10-11-12
17 บูเช็กเทียน
17.1 บูเช็กเทียน-ฉบับสำนักพิมพ์ISLAND279หน้า 200บาท
18 ซั่นถัง หงอโต้ 2 เล่ม กล่อง 3
19 ชุด 3เล่ม มี1และ3 เล่มละ 200
20 บ้วนฮ้วยเหลา2 เล่มจบ กล่อง2
21 1ชุดโหงวโฮ้วเพงไซ
22 1ชุดโหงวโฮ้วเพงหนำ
23 1ชุดโหงวโฮ้วเพงปัก 2เล่ม 400
24 มี 1-2-4-5 ซวยงัก
25 ซ้องกั้ง ชุด 9 เล่ม(ครบ1ชุด)(ขาดเล่ม2-31ชุดกล่อง 3
26 เปาเล่าถูกงอั้น
27 1ชุด5เล่ม ง่วนเฉียว 5เล่มจบ 1000
27.1 ง่วนเฉียว ชุด5เล่ม กล่อง5 มีเล่ม 4-5 ในกล่อง1
28 เม่งเฉียง3 เล่มจบ กล่อง 3
29* 1ชุด2เล่มเองเลียดต้วน ปกแข็ง2เล่ม 600บาท
30 ซองเต็กอิ้วกังหนำ
31 --ไฮ้สุย---ฉบับสมบูรณ์ ๗๐๐ หน้า --๘๐๐ บาท---- ไฮ้สุย 4 เล่มจบ กล่อง3 มีเศษเล่ม 2-3ในกล่อง 1
32 เซียวสั้งเผ่า(ไฮ้สุยเล่ม3-4)
33*** 1ชุด2เล่ม1ชุด 2เล่มเนียหนำอิดซือ 2เล่มจบ 400
34 เม่งมวดเซงย้อ กล่อง 2
35 เชงเฉียว
36 ยี่สิบสี่ห่าว-นิทานคุณธรรม 24 เรื่อง 220 หน้า พิมพ์ 2516 โดย บรรณศิลป์ 100 บาท
37 ซามึงเกย--เชวง เคียงศิริ (กิมฮั้ย)--ปกแข็ง 408 หน้า 500 บาท
38 ตู้ซึเหนียง----วรรณไว พัธโนทัย- 121 หน้า 150 บาท
39 อิวกังหนำ1 เล่มจบ กล่อง 1
40 5เล่มจบ ซวยงัก ราชวงศ์เหม็ง-เล่มเดียวจบ (หายาก) 300 บาท
41 น่ำ ปัก ซ้อง 3 เล่มจบ กล่อง 3

mail ถึงเมืองหนังสือ

กลับไปหน้าแรก

goodbook

พงศาวดาร จีนที่แปลเป็นโดยศึกษาาภัณฑ์ สอบถามข้อมูลการสั่งซื้อ

Table hiorizontal alignment
รายการที่ ชื่อหนังสือ ราคา
1 ไคเภ็ก
2 3เล่มห้องสิน มี 2-3-
2.1 ห้องสินชุดปกขาวสองเล่มเคล็ดไทยจำหน่าย440หน้า 300
3* เลียดก๊ก1 ชุดมี 12 เล่ม มีครบ 1 ชุดอีกชุดขาดเล่ม 1และ 5 อยู่กล่อง 4
4 ไซ่ฮั่นฉบับหอสมุดแห่งชาติ (พิมพ์ครั้งแรก) 2508 หน้า 544 หน้า แจกในงานศพ พระยาอภัยสงคราม (จอน เชติดิลก) ปัจจุบันราคา 700 บาท
4 3เล่มจบไซ่ฮั่นชุดปกขาวเคล็ดไทยจำหน่าย 2เล่มจบ400หน้า 300
5 มี 1 ไต้ฮั่น
6 มี2-ตั่งฮั่น มีเล่ม1--ราคา300บาท
7 สามก๊ก
8 ชุดละ 4 มีสองไซจิ้น มี 1-2-3i4เล่มจบ ปกอ่อน 800-ปกแข็ง 1200(สภาพดี)
9 ตั้งจิ้น ชุด5 เล่ม กล่อง2
10*มี1-2 ขาด3-4 มีครบ1ชุดน่ำซ้อง--มีปกแข็งเล่ม 1-2 ขาย 600 บาท 4 เล่ม 800
11 1ชุด 2เล่มส้วยถังพิมพ์1/2509 สองเล่ม 450 บาท
11.1* ส้วยถังชุดปกขาวเคล็ดไทยจำหน่าย 242หน้า 150
12 ซุยถัง
13 เสาปัก เล่มเดียวจบ 200ปกแข็ง 300
14 ซิยิ่นกุ้ย เล่มเดียวจบ 200
15 ซิเตงซัน
16* ไซอิ๋วอ้างว่ามี 20 เล่ม เมืองหนังสือมี 1-8 ครบ 1ชุด และ 1-8ขาด1และ4 อีก 1 ชุด กล่อง 4
17 บูเช็กเทียน
17.1 บูเช็กเทียน-ฉบับสำนักพิมพ์ISLAND279หน้า กล่อง1
18 1ชุด2เล่มซั่นถัง หงอโต้ 2เล่ม 400
19 ชุด 3เล่ม มี1และ3 เล่มละ 200
20** บ้วนฮ่วยเหลา 2เล่มจบ 400
21 โหงวโฮ้งเพงปัก 2 เล่ม กล่อง 3
22 โหงวโฮ้งเพ็งไซ 2 เล่ม กล่อง3
23 1ชุดโหงวโฮ้วเพงปัก 2เล่ม 400
24 มี 1-2-4-5 ซวยงัก
25 ซ้องกั๋งทั้งชุด 9 เล่ม กล่อง2
26 เปาเล่าถูกงอั้น
27 1ชุด5เล่ม ง่วนเฉียว 5เล่มจบ 1000
27.1 ง่วนเฉียวฉบับพิเศษแปลโดยชฏิล ราชมุทธา ๒เล่มปกแข็ง 1700 หน้าพิมพ์ 2506 เล่มจบ 1000
28 1ชุด3เล่มเม่งเฉียว 3เล่มจบ 600
29* เองเลียดต้วน 2 เล่มจบ อยู่ในกล่อง 1
30 ซองเต็กอิ้วกังหนำ
31 1ชุด4เล่มไฮ้สุย มี2-3
32 เซียวสั้งเผ่า(ไฮ้สุยเล่ม3-4)
33 เนียงหนำอิดซือ2 เล่มจบ กล่อง3
34 เม่งมวดเซงย้อ 2 เล่มจบ 400
35 เชงเฉียว
36 ยี่สิบสี่ห่าว-นิทานคุณธรรม 24 เรื่อง 220 หน้า พิมพ์ 2516 โดย บรรณศิลป์ 100 บาท
37 ซามึงเกย--เชวง เคียงศิริ (กิมฮั้ย)--ปกแข็ง 408 หน้า 500 บาท
38 ตู้ซึเหนียง----วรรณไว พัธโนทัย- 121 หน้า 150 บาท
39 เล่มเดียวจบ อิวกังหน่ำ ราชวงศ์เหม็ง-เล่มเดียวจบ (หายาก) 300 บาท
40 ซวยงัก 5เล่ม กล่อง 2---มีเล่ม1-2-4-5อยู่ในกล่อง1 อย่างละเล่ม
41 3เล่มจบ น่ำปักซ้อง ราชวงศ์เหม็ง-เล่มเดียวจบ (หายาก) 300 บาท
42 จอยุ่ยเหม็ง-สองเล่มใหญ1800หน้า กล่อง1 ราคาชุดละ 1900

mail ถึงเมืองหนังสือ

กลับไปหน้าแรก