นายชวน หลีกภัย

วาดบนกระดาษ(แผ่นละสองบาท)

ด้วยดินสอดำ(แท่งละสามบาท-วาดได้ 20 รูป)

ขายได้รูปละ 250,000 บาท