อักษรสาร เริ่มออกสู่ตลาด มีนาคม 2551--เป็นคู่มือของหนอนหนังสือยุคใหม่--หาค่อนข้างยาก เพราะมีปัญหาเรื่องการวางตลาด

เมืองหนังสือมีสภาพใหม่

Table hiorizontal alignment

ฉบับที่ ประจำเดีอน หน้าปก-สาระ ราคา-ปัจจุบัน
1 มี.ค.-51 เพ็ญศรี-รพีพร 200
2 เม.ย.-51 อังคาร กัลยาณพงศ์ 100
3 พ.ค.-51 วันนักเขียน 100
4 มิ.ย.-51 80ปี เช กูวารา 100
5 ก.ค.-51 สามก๊ก 100
6 ส.ค.-51 ชาติ กอบจิตติ 100
7 ก.ย.-51 วัชระ สัจจะสารสิน 100
8 ต.ค.-51 105ปี ครูเหม 100
9 พ.ย.-51 พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต 100
10 ธ.ค.-51 แดนอรัญ 100
11 ม.ค.-52 งามพรรณ เวชชาชีวะ 100
12 ก.พ.-52 ฐิตินาถ ณ พัทลุง 100
13 มี.ค.-52 เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 100
14 เม.ย.-52 รงค์ วงษ์สวรรค์ 200
15 พฤษภาคม(ไม่ออก)มิถุนายน วาสนา นาน่วม 100
16 .............................. ไม่มีข้อมูล ไม่มีของ
17 มีนาคม 2553 จิระนันท์ พิตรปรีชา 200
mail ถึงเมืองหนังสือ

กลับไปหน้าแรก